Όροι χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ www.ogdoo.gr:

Ο δικτυακός τόπος www.ogdoo.gr (στο εξής για λόγους συντομίας « Ogdoo » ) δημιουργήθηκε από την εταιρία ΟΓΔΟΟ Ε.Π.Ε. (στο εξής για λόγους συντομίας «Δικαιούχος») και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της, σύμφωνα με τον ν. 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα με πλήρη εναρμόνιση και εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων στις οποίες έχει προσχωρήσει και η Ελλάδα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων δικτυακών τόπων των σελίδων του Οgdoo.gr ή των σελίδων αποτελεσμάτων αυτού, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου.

Οι κατωτέρω λεπτομερώς περιγραφόμενοι όροι χρήσης του δικτυακού τόπου www.ogdoo.gr απευθύνονται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί τις σελίδες του ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών του. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του Ogdoo ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως χρήστης ή user . Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στο Ogdoo ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών του Ogdoo προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή τους.

Ο δικαιούχος διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην οργάνωση και διαμόρφωση του δικτυακού τόπου. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών του δικαιούχου με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

Ο δικαιούχος παρέχει τις υπηρεσίες του Ogdoo με τους πιο κάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά προτού προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου τις οποίες και απολαμβάνει μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους.

Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του Ogdoo , υποδηλώνει την ΡΗΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους του χρήστη των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου του παρόντος, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του εν λόγω δικτυακού τόπου.

2. ΕΓΓΡΑΦΗ

- Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο του Οgdoo .gr δεν απαιτεί καταρχήν την εγγραφή ως μέλους, η οποία είναι προαιρετική. Εφόσον όμως ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του Οgdoo.gr συμφωνεί και αποδέχεται να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το Οgdoo.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Η ιδιότητα του μέλους παρέχει ορισμένα προνόμια στον χρήστη, επιτρέποντας την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχει το Οgdoo.gr και τις προσδιορίζει εκάστοτε κατά βούληση, διατηρώντας το δικαίωμα της τροποποίησής τους, χωρίς προειδοποίηση. Ο χρήστης ενημερώνεται για τις υπηρεσίες αυτές από διευκρινιστικό κείμενο εκ μέρους του Οgdoo.gr που συνοδεύει τη φόρμα εγγραφής ως μέλους.

- Η εγγραφή στις υπηρεσίες του Οgdoo.gr επιτρέπεται και είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα κάτω των 18 ετών. Κατά την εγγραφή του ο χρήστης υποχρεούται να δηλώνει την αληθή ημερομηνία γέννησής του. Αν διαπιστωθεί ανηλικότητα, ο χρήστης απορρίπτεται.

- Προς αποφυγήν οποιασδήποτε σύγχυσης των χρηστών του, το Οgdoo.gr απαγορεύει την επιλογή και χρήση ονόματος χρήστη (username) που θα μπορούσε να παραπέμπει ή να συνδέει κάποιο χρήστη με υπηρεσίες του Οgdoo .gr ή με κάποιον διαχειριστή αυτού.

Ως παραδείγματα τέτοιων ονομάτων ενδεικτικά αναφέρονται τα username: admin , administrator, administrator1, forum, chat , webmaster_ administrator ή webmaster_ Οgdoo κτλ καθώς οι λογαριασμοί αυτής της μορφής θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως λογαριασμοί που τους χειρίζεται το Οgdoo.gr και κατ'επέκταση η «ΟΓΔΟΟ Ε.Π.Ε.». Απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιούνται ως usernames προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμα, αριθμοί τηλεφώνων κλπ. ανεξαρτήτως του αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή όχι.

To Οgdoo.gr διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κάτι από τα παραπάνω, να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό, χωρίς καμία προειδοποίηση προς το χρήστη.

3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

α. Έναρξη

- Το Οgdoo.gr παρέχει στους χρήστες του ορισμένες υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το Οgdoo.gr, θα παραλάβει ένα προσωπικό κωδικό (password) πρόσβασης και το όνομα χρήστη (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Το όνομα χρήστη που θα επιλέξει το μέλος δεν πρέπει να είναι χυδαίο, υποτιμητικό ή απρεπές με οποιονδήποτε τρόπο. Επιπλέον, το όνομα χρήστη δεν πρέπει να περιέχει ενδείξεις για διευθύνσεις E-mail ή διαδικτύου ή να βλάπτει δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση εγγραφής εταιρείας πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία της. Σε περίπτωση αλλαγών το μέλος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τα στοιχεία του στο Οgdoo , ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή.

β. Λύση συμμετοχής από το μέλος

(i) Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το Οgdoo .gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout) καθώς και στην τήρηση ενός (1) και μόνο προσωπικού λογαριασμού.

(ii) Η λύση της ιδιότητας μέλους είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή με την ακύρωση της συμμετοχής μέσω καταγγελίας με E-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , εφόσον έχουν εκπληρωθεί όλοι οι ακόλουθοι όροι:

Το μέλος δεν προσφέρει επί του παρόντος σε καμία υπηρεσία μέσω του Οgdoo.gr.

γ. Λύση συμμετοχής από το Οgdoo.gr

(i) Το Οgdoo.gr δικαιούται να αποκλείσει κάποιο μέλος χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει τη συμμετοχή μέλους χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά του Οgdoo.gr. Αυτό ισχύει ιδίως σε περίπτωση παραβίασης των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ από το μέλος.

(ii) Τέλη οφειλόμενα προς την Οgdoo εξακολουθούν να παραμένουν οφειλόμενα και μετά τον αποκλεισμό.

(iii) Τέλη που απαιτούνται να καταβληθούν σε τρίτους φορείς (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών Ιnternet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Ιnternet κλπ.) και αφορούν την πρόσβαση του χρήστη στην ιστοσελίδα Οgdoo.gr βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο τον χρήστη με την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών.

(iv) Τυχόν υποβληθείσες και παραληφθείσες αξιολογήσεις ενός μέλους και αγγελίες συνεχίζουν να εμφανίζονται και μετά την απώλεια ιδιότητας του μέλους της ιστοσελίδας του Οgdoo .

(v) Τα αποκλεισμένα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ξανά χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Οgdoo.gr, είτε με το δικό τους είτε με ξένο όνομα. Τυχόν παραβίαση αυτού του όρου χρεώνεται με € 500 .

- Σε περίπτωση δημιουργίας παραπάνω λογαριασμών από το ίδιο μέλος και εφόσον διαπιστωθεί χρήση ψευδών στοιχείων με σκοπό την οποιουδήποτε είδους παραπλάνηση των υπολοίπων χρηστών/μελών, το Οgdoo.gr έχει το δικαίωμα να προβεί σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της λειτουργίας μέρους ή όλων των λογαριασμών του χρήστη. Το Οgdoo.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

4. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, εφόσον το Οgdoo.gr θα παρέχει στους χρήστες/μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του Οgdoo.gr. To Οgdoo.gr δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Οgdoo.gr μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το Οgdoo.gr, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του Οgdoo.gr. Σε περίπτωση που το Οgdoo.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Το Οgdoo.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί, ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στις υπηρεσίες και σελίδες προσωπικού περιεχομένου (πχ e-mails, συζητήσεις, chat, events, messenger, fan clubs, προφίλ κλπ) του προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις των χρηστών. Οι χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν στο ακέραιο την ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιοποιούν καθώς και για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από το περιεχόμενο που δημοσιεύουν.

Κατ' αναλογία των ανωτέρω, αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαχείριση των σελίδων και υπηρεσιών προσωπικού περιεχομένου (πχ e-mail, συζητήσεις, events, fan clubs, προφίλ κλπ) και για τον έλεγχο του περιεχομένου τους είναι οι χρήστες που τις δημιούργησαν, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν άμεσα σε διαγραφή περιεχομένου, που έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Ομοίως η επίσκεψη προσωπικών σελίδων άλλων χρηστών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών. Στις περιπτώσεις δε που σε κάποιες υπηρεσίες, παρέχεται στους χρήστες του Οgdoo.gr η δυνατότητα να αναρτούν / δημοσιεύουν περιεχόμενο ή και να καταγράφουν απόψεις και σχόλια σε σελίδες άλλων χρηστών, το οποίο ενδεχομένως έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες όρους, το Οgdoo.gr δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιασδήποτε φύσης ζημία ήθελε τυχόν υποστούν οι δημιουργοί ή οι επισκέπτες των ανωτέρω σελίδων.

Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν και αποδέχονται να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Οgdoo.gr για:

α) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

β) Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
δ) Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του Οgdoo.gr.

ε) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
στ) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

ζ) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

η) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

θ) Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του Οgdoo.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

ι) Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του Οgdoo.gr.

κ) Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών)

Ο χρήστης/μέλος του Οgdoo.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το Οgdoo.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά και ότι το Οgdoo.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του Οgdoo.gr. Επίσης, το Οgdoo.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης, αλλά και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα τον λογαριασμό του χρήστη/μέλους που δεν σέβεται τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το Οgdoo.gr ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο Οgdoo.gr, των Δημοσιεύσεων, του Forum, των σελίδων χρηστών και όλων των άλλων υπηρεσιών του Οgdoo.gr. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (Ιnternet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

5. ΒΛΑΒΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης/μέλος του Οgdoo.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το Οgdoo.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του Οgdoo.gr, καθώς και για την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του λογαριασμού του ή από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του Οgdoo.gr.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Το Οgdoo.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών στις εξής περιπτώσεις:

Α) όταν ο χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του,

Β) όταν ο χρήστης δημιουργεί το προφίλ του,

Γ) όταν εισέρχεται στα προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματά του Οgdoo.gr και

Δ) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του.

Α) Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, π.δ. 207 / 1998. π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο Δικτυακός μας τόπος είναι τα ακόλουθα:
Υποχρεωτικά:

- Όνομα

- Εικονικό όνομα - Ψευδώνυμο χρήστη ( Username )

- Κωδικός πρόσβασης (Password)

- Ε-Mail

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ειδικά για την συμμετοχή των μελών σε διαγωνισμούς που διοργανώνει το Οgdoo.gr θα πρέπει να υποβάλλονται από τα μέλη, ως προϋπόθεση συμμετοχής, πέραν των υποχρεωτικών στοιχείων και τα εξής:

- Ονοματεπώνυμο

- Φύλο

- Ηλικία

- Διεύθυνση

- Τηλέφωνα

Απαραίτητη προϋπόθεση ως όρος συμμετοχής είναι η ενηλικότητα του μέλους που επιθυμεί να λάβει μέρος δηλαδή ο εκάστοτε διαγωνισμός που θα διοργανώνει ο δικτυακός τόπος Οgdoo.gr απευθύνεται σε ενήλικες άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, σε ανηλίκους που έχουν περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα καθώς και σε ανηλίκους που έχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Απαγορεύεται αυστηρά σε ανηλίκους κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών να κάνουν οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου Οgdoo.gr, ακόμα και αν η χρήση αυτή συνίσταται σε απλή επίσκεψή του, και οι ενήλικες γονείς ή κηδεμόνες τους οφείλουν να έχουν λάβει όλα εκείνα τα μέτρα για την προστασία των συγκεκριμένων ανηλίκων. Στην περίπτωση κατά την οποία ανήλικοι κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών είτε επισκεφθούν απλώς τον δικτυακό τόπο Οgdoo.gr είτε εγγραφούν σε αυτόν ως Εγγεγραμμένοι Χρήστες ή Μέλη και αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στον δικτυακό τόπο Οgdoo.gr, δηλώνοντας ανακριβή και ψευδή ημερομηνία γέννησης, ο Δικαιούχος δεν φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη για τη με οποιοδήποτε τρόπο έκθεσή τους στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου Οgdoo.gr. Ο Χρήστης που δήλωσε ψευδή ημερομηνία γέννησης ευθύνεται εις ολόκληρον μαζί με τους γονείς του ή τους κηδεμόνες τους απέναντι στον Δικαιούχο για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν από την ψευδή αυτή δήλωση.

- Τα Δεδομένα των χρηστών που καταχωρούνται στο Αρχείο του Οgdoo.gr είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά που δηλώνονται από τα ίδια τα Υποκείμενα κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του Οgdoo.gr. Σκοπός της συγκέντρωσης αυτών των Δεδομένων είναι η αποθήκευσή τους σε εξυπηρετητή (server) από τον οποίο μπορούν να είναι διαθέσιμα σε άγνωστο αριθμό ατόμων μέσω της σύνδεσής αυτών των ατόμων με τον δικτυακό τόπο του Οgdoo.gr.

- Οι χρήστες (Υποκείμενα των Δεδομένων) έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν, διορθώσουν, τροποποιήσουν, ενημερώσουν τα Δεδομένα που έχουν δηλώσει, ακόμη και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Στην ίδια διεύθυνση οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρησή τους σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουν δηλώσει, σύμφωνα με το νόμο.

- Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε δημοσίευση στοιχείων τρίτων προσώπων από τους χρήστες του Οgdoo.gr. Εάν το Οgdoo.gr λάβει οποιαδήποτε καταγγελία ή ειδοποίηση, ότι χρήστης δημοσιεύει στο Οgdoo.gr πληροφορίες που παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, μπορεί να προβεί στην άμεση διαγραφή του λογαριασμού αυτού του χρήστη.

Η «ΟΓΔΟΟ ΕΠE» δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των στοιχείων των χρηστών του Οgdoo.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το Οgdoo.gr μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία των χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

- Έχει την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που το αφορούν.

- Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Οgdoo .gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες του Οgdoo.gr καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς το Οgdoo.gr ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ίδιων των χρηστών και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών.

- Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Β) Διαφήμιση

Ο χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο Οgdoo.gr, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι' αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης - Τηλέφωνο - E-mail - URL. Το Οgdoo.gr δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις τυχόν εμπορικές συναλλαγές τους με τους χρήστες των υπηρεσιών διαφήμισης.

Δ) Συνομιλία σε πραγματικό χρόνο, (chat, messenger, forum, lobbies, IP διευθύνσεις) – Εξωτερικές συνδέσεις, δεσμοί « links » με άλλους δικτυακούς τόπους

Το Οgdoo.gr μπορεί -αλλά δεν υποχρεούται- να καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους χρήστες των σχετικών υπηρεσιών αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης τους, όπως προβλέπεται ειδικότερα στους Όρους Χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό. Το Οgdoo.gr δε δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων εκτός αν ο συντάκτης τους συναινεί ή ο νόμος ή αρμόδια αρχή το επιτάσσει.

Για την εγγραφή του χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του Οgdoo.gr ζητούνται τα εξής στοιχεία: Χώρα, Ταχυδρομικός Κώδικας, Ημερομηνία Γέννησης, Φύλο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Το Οgdoo.gr μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

H διεύθυνση IP (π.χ. 123.45.678.9) καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο Οgdoo.gr. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του Οgdoo.gr (server, data base κλπ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η IP διεύθυνση του χρήστη, από την οποία αυτός επικοινώνησε με το δικτυακό τόπο του Οgdoo.gr δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως.

Το Οgdoo.gr μπορεί να περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Οgdoo.gr για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί.

Το Οgdoo.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Οgdoo.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

7. COOKIES

Το Οgdoo.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του Οgdoo.gr. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser σας από έναν web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Οgdoo.gr, είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ο επισκέπτης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το Οgdoo.gr μπορεί να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του Οgdoo.gr, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες του Οgdoo.gr τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), τα προσωπικά μηνύματα ή/και οποιοδήποτε άλλο αρχείο ή άλλο περιεχόμενο που αναρτά ή/και δημοσιεύει ο επισκέπτης/μέλος. Ειδικότερα, τα παραπάνω συμπεριλαμβάνουν τον μέγιστο αριθμό ημερών που το Οgdoo.gr μπορεί να διατηρήσει κάποιο αρχείο η άλλο περιεχόμενο, τον μέγιστο αριθμό αρχείων περιεχομένου που μπορεί να δεχτεί η να αποστείλει κάποιος επισκέπτης/μέλος, το μέγιστο μέγεθος που μπορεί να έχει κάποιο αρχείο η άλλο περιεχόμενο σε οποιονδήποτε λογαριασμό μέλους και σε οποιαδήποτε υπηρεσία, το μέγιστο μέγεθος που μπορεί να καταλαμβάνει κάποιο αρχείο η άλλο περιεχόμενο στους servers του Οgdoo.gr, καθώς και τον μέγιστο αριθμό προσβάσεων και χρόνου παραμονής για κάθε πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το Οgdoo.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, τα όρια αποθηκευτικού χώρου περιεχομένου που παρέχει μέσω των υπηρεσιών του στους επισκέπτες/μέλη. Οι επισκέπτες/μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι το Ο gdoo .gr διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιεί λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και υπηρεσιών περιεχομένου που παραμένουν ανενεργοί από τους χρήστες/μέλη για χρονικό διάστημα, το οποίο το Οgdoo.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει όποτε το θεωρεί σκόπιμο και χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείται ότι τοogdoo.gr δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την διαγραφή, φθορά η αποτυχία αποθήκευσης οποιωνδήποτε αρχείων ή άλλου περιεχομένου το οποίο διατηρείται ή διακινείται μέσω οποιασδήποτε ενότητας ή υπηρεσίας του Οgdoo.gr.

9. ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Το Οgdoo.gr παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το Ο gdoo .gr για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Το Οgdoo.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Το Οgdoo.gr καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

10. ΓΙΝΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Α. Το Οgdoo.gr παρέχει στους χρήστες - μέλη του τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν στον δικτυακό του τόπο και στις σελίδες που έχουν παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό καταχωρίσεις που θα αποσταλούν στην συντακτική ομάδα του. Το υλικό των καταχωρίσεων αυτών θα αποτελείται από κείμενα, άρθρα, φωτογραφίες, videos και οποιοδήποτε άλλο οπτικοακουστικό υλικό που τα συνοδεύει και θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον συμφωνούν με τους παρόντες Όρους Χρήσης που διέπουν τον δικτυακό χώρο Οgdoo.gr και εγκριθούν από την συντακτική του ομάδα. Γίνεται κατανοητό ότι εάν τέτοιες καταχωρίσεις προς δημοσίευση από πλευράς χρηστών-μελών θα δημοσιευτούν τελικώς ή όχι, το Οgdoo.gr δεν εγγυάται οποιαδήποτε εμπιστευτικότητα όσον αφορά οποιεσδήποτε καταχωρίσεις.

Β. Γίνεται ρητά αποδεκτό με τους παρόντες ειδικότερους όρους ότι ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον ο ίδιος για τις συνέπειες της αποστολής ή της έκδοσης των καταχωρίσεων που υποβάλλει προς τον δικτυακό τόπο Οgdoo.gr προς δημοσίευση. Περαιτέρω, με την αποστολή του υλικού το μέλος αποδέχεται και συμφωνεί με τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες:

(i) Το υλικό που αποστέλλει ο χρήστης - μέλος προς δημοσίευση ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο και όχι σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ήτοι ο χρήστης – μέλος είναι ο αποκλειστικός κύριος αυτού ή διαθέτει τις απαραίτητες άδειες, τα δικαιώματα, τις συγκαταθέσεις να χρησιμοποιήσει και να επιτρέψει στο Οgdoo.gr να προβεί στη χρήση του εμπορικού σήματος, της εμπορικής επωνυμίας, των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ιδιόκτητων δικαιωμάτων (συγγενικών κ.α.) σε όλες τις αποστέλουσες καταχωρίσεις χρηστών καθώς και την εν γένει χρήση των καταχωρίσεων χρηστών-μελών με τον τρόπο που προβλέπεται από τον δικτυακό τόπο Οgdoo.gr και τους Όρους Χρήσης αυτού.

(ii) Με την αποστολή του υλικού ο χρήστης – μέλος παρέχει ταυτόχρονα και την συγκατάθεση, την ελευθερία, ή/και την άδεια στο Οgdoo.gr να χρησιμοποιήσει το πραγματικό όνομα ή το εικονικό (ψευδώνυμο) κάθε τέτοιου μεμονωμένου προσώπου που θα συνοδεύει με τη μορφή υπογραφής (ηλεκτρονικής ή μη) τις καταχωρίσεις του με τον τρόπο που προβλέπεται από τον δικτυακό τόπο Οgdoo.gr και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Με την αποστολή των καταχωρίσεών του ο χρήστης – μέλος διατηρεί όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του στο δημοσιευθέν υλικό. Εντούτοις, με την αποστολή και μετέπειτα έγκριση και δημοσίευση των καταχωρίσεων στο Οgdoo.gr, ο χρήστης – μέλος χορηγεί με το παρόν έγγραφο στο Οgdoo.gr μια παγκόσμια (διαδικτυακή και όχι μόνο), μη αποκλειστική, ελεύθερη δικαιωμάτων και μεταβιβάσιμη άδεια για να χρησιμοποιήσει, να αναπαραγάγει, να διανέμει, να προετοιμάσει τις παράγωγες εργασίες, να επιδείξει και να εκτελέσει τις δημοσιευθείσες καταχωρίσεις σχετικά με τον δικτυακό τόπο Οgdoo.gr που περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό την προώθηση και την ανακατανομή του μέρους ή όλης της παράγωγου εργασίας του δικτυακού τόπου Οgdoo.gr (και επ' αυτού) σε οποιαδήποτε είδη μέσων. Επίσης με το παρόν έγγραφο χορηγείται από τον εκάστοτε χρήστη η καταχώριση του οποίου θα δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο καθώς και σε κάθε χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού χώρου Οgdoo.gr μια μη αποκλειστική άδεια προκειμένου να έχει πρόσβαση στο δημοσιευθέν υλικό σας μέσω του Οgdoo.gr, και να χρησιμοποιήσει, να αναπαραγάγει, να διανείμει, να επιδείξει και να εκτελέσει τέτοιες καταχωρίσεις όπως προβλέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η προηγούμενη άδεια που χορηγεί ο χρήστης - μέλος παύει να ισχύει μόλις εκείνος αφαιρέσει ή διαγράψει μια καταχώριση (ύστερα από σχετική αίτηση του στην συντακτική ομάδα του Οgdoo.gr) από τον δικτυακό τόπο Οgdoo.gr.

( iii ) Απαγορεύεται ρητά η αποστολή και η υποβολή από πλευράς χρήστη - μέλους προς έγκριση υλικού που είναι, προστατευόμενο από πνευματικά δικαιώματα ή υπαγόμενο στα ιδιόκτητα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων μυστικότητας και δημοσιότητας. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από τη συντακτική ομάδα του δικτυακού τόπου Οgdoo.gr τέτοιου είδους προστατευόμενο υλικό θα απορρίπτεται άμεσα με το Οgdoo.gr να διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει αρνητικά ως προς το αίτημα δημοσίευσης στον χρήστη-μέλος που ήταν ο αποστολέας του εν λόγω υλικού. Μοναδική περίπτωση που θα δημοσιεύεται τέτοιου είδους υλικό είναι αν ο χρήστης-μέλος είναι ο ιδιοκτήτης τέτοιων δικαιωμάτων ή έχει την άδεια από το νόμιμο ιδιοκτήτη τους να προωθήσει το υλικό και να χορηγήσει στο Οgdoo.gr όλα τα δικαιώματα αδειών που χορηγούνται εν τω παρόντι

( iv ) Απαγορεύεται ρητά η αποστολή και η υποβολή από πλευράς χρήστη - μέλους προς έγκριση υλικού που θα περιλαμβάνει αναλήθειες ή διαστρεβλώσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν από πλευράς φήμης ή πελατείας το Οgdoo.gr ή οποιονδήποτε τρίτο και να προκαλέσουν την οικονομική ζημία του Οgdoo.gr. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοιου είδους υλικό από την συντακτική ομάδα του Οgdoo.gr, ο δικτυακός τόπος Οgdoo.gr και η εταιρία «ΟΓΔΟΟ Ε.Π.Ε.» κατ'επέκταση, διατηρούν το δικαίωμα να στραφούν εναντίον του αποστολέα αυτής της καταχώρισης διεκδικώντας την κατά νόμο αποζημίωσή τους συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί αδικοπραξίας και αδικαιολόγητου πλουτισμού.

( v ) Απαγορεύεται ρητά η αποστολή και η υποβολή από πλευράς χρήστη - μέλους προς έγκριση υλικού που θα περιλαμβάνει υλικό που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, πορνογραφικό, εριστικό, ρατσιστικό ή αντεθνικό, ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα ήταν ποινικά κολάσιμη κατά τις διατάξεις που διέπουν το Ποινικό Δίκαιο και τους Ειδικούς Νόμους αυτού, να προκαλέσει την αστική ευθύνη, να παραβιάζει ευθέως οποιοδήποτε νόμο, ή είναι ακατάλληλο κατά οιονδήποτε τρόπο.

(vi) Το Οgdoo.gr δεν επικυρώνει οποιαδήποτε καταχώριση αν αυτή δεν έχει εγκριθεί πρώτα από τη συντακτική ομάδα του Οgdoo.gr και δεν συνάδει με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση δημοσίευσης των καταχωρίσεων των χρηστών – μελών, το Οgdoo.gr αποκηρύσσεται ρητώς οποιασδήποτε ευθύνης αφορά την οποιαδήποτε άποψη, σύσταση, ή συμβουλές που εκφράζονται στις δημοσιευμένες καταχωρίσεις από άλλους χρήστες – μέλη ή/και επισκέπτες. Εάν το περιεχόμενο αυτών είναι υβριστικό και παραβιάζει κατάφορα τα προσωπικά δεδομένα (Ν.2472/1997) του χρήστη που το δημοσίευσε τότε το Οgdoo.gr έχει το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει ή αν δημοσίευσε να προβεί σε άμεση αφαίρεσή του τυχόν τέτοιου σχολίου απαλλασσόμενου του ιδίου από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του χρήστη-μέλους που προέβη στη δημοσίευση.

(vii) Το Οgdoo.gr απαγορεύει ρητά στον δικτυακό του χώρο δραστηριότητες που παραβαίνουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον δικτυακό του χώρο, και θα προβεί σε άμεση αφαίρεση από τις σελίδες του όλων των καταχωρήσεων των χρηστών-μελών εάν δηλώνεται κατάλληλα ότι αυτό το περιεχόμενο ή υλικό παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κάποιου άλλου τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Το Οgdoo.gr διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεθούν οι καταχωρίσεις υλικού χρηστών - μελών χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση.

(viii) Το Οgdoo.gr θα απαγορεύει την πρόσβαση ενός χρήστη-μέλους στον δικτυακό του χώρο, εάν διαπιστώνεται από τις καταχωρίσεις του ότι είναι παραβάτης κατ'επανάληψη. Ένας παραβάτης κατ'επανάληψη είναι ο χρήστης-μέλος που έχει ειδοποιηθεί από το Οgdoo.gr ότι έχει παραβιάσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τους ειδικότερους όρους της παραγράφου 10. «ΓΙΝΕ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ» περισσότερο από δύο φορές ή/και έχει αφαιρέσει μια καταχώρισή του από τον δικτυακό χώρο περισσότερες από δύο φορές. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν τα ανωτέρω τότε τίθεται σε ισχύ η παράγραφος 3 των παρόντων όρων χρήσης [βλ. σχετικά παράγραφο 3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ, εδ. γ. Λύση συμμετοχής από το Οgdoo.gr]

Το Οgdoo.gr διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποφασίζει εάν το περιεχόμενο μιας καταχώρισης είναι κατάλληλο και συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης του δικτυακού του χώρου για τυχόν παραβιάσεις εκτός της παράβασης πνευματικών δικαιωμάτων και εν γένει του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως, αλλά όχι μόνο και για πορνογραφικό, άσεμνο ή δυσφημιστικό υλικό. Το Οgdoo.gr μπορεί να αφαιρέσει τέτοιες καταχωρίσεις ή/και να απαγορεύσει την πρόσβαση ενός χρήστη-μέλους για να φορτώσει (upload) τέτοιο υλικό παραβιάζοντας αυτούς τους όρους του δικτυακού του χώρου οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση και κατά τη μόνη κρίση του.

(viv) Το Οgdoo.gr διατηρεί το δικαίωμα αφού εγκρίνει το υλικό που του έχει αποσταλεί από τον χρήστη-μέλος, να κρατήσει στη βάση δεδομένων του και να δημοσιεύσει τη σχετική καταχώριση σε μελλοντική χρονική στιγμή και πάντοτε εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στο εξής ο ένας (1) μήνας. Σε περίπτωση που ληφθεί τέτοιου είδους απόφαση μελλοντικής δημοσίευσης μιας καταχώρισης για την οποία αποκλειστικά αρμόδια και υπεύθυνη είναι η συντακτική ομάδα του Οgdoo.gr, τότε θα αποστέλλεται ένα ενημερωτικό e-mail στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του χρήστη-μέλους με το οποίο θα ειδοποιείται αυτός για την εξέλιξη του αιτήματός του. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης-μέλος αρνηθεί την μελλοντική καταχώριση του υλικού του οφείλει να απαντήσει στο παραπάνω ενημερωτικό e-mail εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών ζητώντας με έγγραφη δήλωσή του από το Οgdoo.gr να προβεί στην ακύρωση της δημοσίευσης.

Γ. Ειδικότερα, εάν κάποιος χρήστης-μέλος ή/και επισκέπτης είναι ιδιοκτήτης πνευματικών δικαιωμάτων ή τελεί σε καθεστώς πρακτορείας εκμετάλλευσης πνευματικών δικαιωμάτων (φορέας) και θεωρεί ότι οποιαδήποτε καταχώριση από χρήστες-μέλη ή άλλο περιεχόμενο ή υλικό είναι αντίθετο προς τα πνευματικά του δικαιώματα και τα παραβιάζει, μπορεί να υποβάλει στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μια γραπτή ανακοίνωση σύμφωνα με τον ψηφιακό νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων χιλιετίας ("DMCA") στην οποία να αναφέρει τα κάτωθι :

( i ) Μια φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή ενός προσώπου ή μια γραπτή εξουσιοδότηση του φορέα των πνευματικών δικαιωμάτων που εγκρίνεται για να ενεργήσει εξ ονόματος του ιδιοκτήτη ενός αποκλειστικού δικαιώματος που παραβιάζεται.

( ii ) Προσδιορισμό της εργασίας που κατά τη γνώμη του έχει παραβιαστεί, ή, εάν πρόκειται για πολλαπλές εργασίες ενός μόνου τόπου μια ενιαία ανακοίνωση συνοδευτική με έναν αντιπροσωπευτικό κατάλογο τέτοιων εργασιών επί εκείνου του τόπου.

( iii ) Προσδιορισμό του υλικού που θεωρείται ότι αποτελεί το αντικείμενο της παραβίασης της δραστηριότητας και που πρόκειται να αφαιρεθεί, ακριβές σημείο της ιστοσελίδας στο οποίο υπάρχει η παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων ή η πρόσβαση η οποία είναι να τεθεί εκτός λειτουργίας καθώς και επαρκείς πληροφορίες που θα επιτρέψουν στο δικτυακό τόπο Οgdoo.gr να εντοπίσει το υλικό.

(iv) Πληροφορίες επαρκείς για να επιτρέψουν στο δικτυακό τόπο του Οgdoo.gr να έρθει σε επαφή με εσάς, όπως το ονοματεπώνυμό του, μια διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας του, ένας αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, και εάν είναι διαθέσιμο, ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

( v ) Μια δήλωση καλής πίστης ότι η χρήση του υλικού με τον τρόπο που οδήγησε σε παραβίαση του Ν.2121/1993 δεν εγκρίνεται από τον ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων, τον πράκτορά της, ή το νόμο και

( vi ) Μια υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που παρέχει ο καταγγέλων είναι ακριβή και ότι είναι ο φορέας των πνευματικών δικαιωμάτων που παραβιάζονται ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Οgdoo.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Οgdoo.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Οgdoo.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του Οgdoo.gr, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση.

Το Οgdoo.gr είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα και προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από τους νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιριών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στο Οgdoo.gr, ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους και εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό μας τόπο δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ψηφιακά φωνογραφήματα, εικαστικά και οπτικοακουστικά έργα - Downloading – Περιεχόμενο χρηστών

Τα ψηφιακά φωνογραφήματα (τραγούδια και εν γένει μουσικά έργα), όπως επίσης και τα εικαστικά και οπτικοακουστικά έργα που εμφανίζονται και τα συνοδεύουν (εικόνες, εξώφυλλα, φωτογραφίες, video clip κ.λ.π) ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στους Προμηθευτές του Περιεχομένου του Οgdoo.gr (Δισκογραφικές Εταιρείες), οι οποίοι έχουν παραχωρήσει το δικαίωμα σε αυτό να τα διανέμει μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Ο χρήστης/μέλος δικαιούται να αναπαράγει ελεύθερα και για αυστηρά προσωπική του χρήση τα ψηφιακά αυτά οπτικοακουστικά αρχεία, χωρίς να είναι δυνατή η διαδικασία του downloading, με εξαίρεση τα αρχεία εκείνα που θα μπορεί κατά διακριτική ευχέρεια και, μετά από άδεια, να παρέχει προς τα εγγεγραμμένα μέλη το Οgdoo.gr. Στην περίπτωση που το Οgdoo.gr παρέχει τη δυνατότητα του downloading ορισμένου οπτικοακουστικού υλικού, μετά από νόμιμη άδεια, ο χρήστης/μέλος που θα μπορεί να επωφεληθεί αυτής της λειτουργίας, θα δικαιούται να αναπαράγει ελεύθερα αλλά για αυστηρά προσωπική του χρήση τα ψηφιακά αυτά οπτικοακουστικά αρχεία, να τα αποθηκεύει και εγγράφει (και για προσωπική και μόνο χρήση του) στις ηλεκτρονικές συσκευές του, στον σκληρό δίσκο (hard disc) του υπολογιστή του ή σε άλλο αποθηκευτικό σταθερό φορέα (cd, dvd, floppy disc, storage devices, digital players, media players, iPod, mp3 players κ.α.) για ιδιωτική και μη εμπορική χρήση.

Απαγορεύεται αυστηρά κάθε άλλη αντιγραφή, αναπαραγωγή, περαιτέρω διανομή, διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένου και αυτόν της διάθεσης μέσω του διαδικτύου (Internet) σε ανοικτό ή κλειστό forum, ιστοσελίδα, internet site, peer-to-peer κ.λ.π.), δημόσια εκτέλεση, ηχογράφησή των εν λόγω ψηφιακών φωνογραφημάτων καθώς και των δειγμάτων προεπισκόπησής τους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των Δισκογραφικών Εταιριών. Τα ψηφιακά φωνογραφήματα προστατεύονται από το Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και οι παραβάτες διώκονται ποινικά.

Το Οgdoo.gr δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι χρήστες στις σελίδες των υπηρεσιών του Οgdoo.gr. Η επίσκεψη στις προσωπικές αυτές σελίδες γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

Το Οgdoo.gr διατηρεί το δικαίωμα για τους ανωτέρω λόγους να αφαιρεί περιεχόμενο και να διαγράφει χρήστες ακόμη και χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση. Το Οgdoo.gr μπορεί να απαγορεύει την πρόσβαση χρηστών στον ιστοχώρο του, εάν διαπιστώνεται επανειλημμένη παράβαση των παρόντων όρων.

Επανειλημμένη παράβαση των παρόντων όρων υπάρχει όταν ο χρήστης έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους ή/και τους όρους χρήσης περισσότερες από δύο φορές ή/και έχει αφαιρεθεί περιεχόμενό του για τους ανωτέρω λόγους περισσότερες από δύο φορές.

12. Α. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Α. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Οgdoo.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Οgdoo.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του Οgdoo.gr παρέχονται "ως έχουν" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το Οgdoo.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό και εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Το Οgdoo.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το Οgdoo.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το Οgdoo.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση τοogdoo.gr.

Το Οgdoo.gr ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας του Οgdoo.gr. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη του Οgdoo.gr για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη του Οgdoo.gr για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες - ανεξαρτήτως λόγου.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το Οgdoo.gr δεν φέρει την ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για δυσλειτουργία της. Συγκεκριμένα το ogdoo.gr δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα εξαιτίας των οποίων προσφορές ή προσφορές τιμών καταχωρήθηκαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας με καθυστέρηση ή λανθασμένα. Το ogdoo.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συμφωνία της ώρας του συστήματος ώρας με κάποια ώρα που έχει καθοριστεί επίσημα.

Η ιστοσελίδα Οgdoo.gr μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμη μερικώς ή ολικώς, λόγω εργασιών συντήρησης ή άλλων λόγων, χωρίς ο χρήστης ή το μέλος να μπορεί να εγείρει αξιώσεις κατά του Οgdoo.gr.

13. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ/ ΑΠΟΨΕΙΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Οgdoo.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του Οgdoo.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή παρότρυνση για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το Οgdoo.gr ασφαλώς καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του Περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον διαδικτυακό της τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του Οgdoo.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 131 (ΦΕΚ Α´16/16.05.2003) Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο). 4. Ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 11 Απλή μετάδοση 1. Σε περίπτωση παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας συνισταμένης στη μετάδοση πληροφοριών που παρέχει ο αποδέκτης της υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών ή στην παροχή πρόσβασης στο δίκτυο επικοινωνιών, δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τις μεταδιδόμενες πληροφορίες, υπό τους όρους ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών: α) δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης των πληροφοριών, β) δεν επιλέγει τον αποδέκτη της μετάδοσης και γ) δεν επιλέγει και δεν τροποποιεί τις μεταδιδόμενες πληροφορίες. 2. Οι δραστηριότητες μετάδοσης και παροχής πρόσβασης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν την αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση των μεταδιδομένων πληροφοριών, στο βαθμό που η αποθήκευση εξυπηρετεί αποκλειστικά την πραγματοποίηση της μετάδοσης στο δίκτυο επικοινωνιών και η διάρκειά της δεν υπερβαίνει το χρόνο που είναι ευλόγως απαραίτητος για τη μετάδοση.

Οι απόψεις που διατυπώνονται από τους συνεργάτες του Οgdoo.gr σε αρθρογραφία και αλλού, μέσα στον διαδικτυακό τόπο του Οgdoo.gr, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους ίδιους και σε καμία περίπτωση δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις και τις απόψεις του Οgdoo.gr, το οποίο ασφαλώς δεν ευθύνεται γι' αυτές. Επίσης ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που φιλοξενούνται στον διαδικτυακό του τόπο από τους χρήστες ή τα μέλη.

14. ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Οgdoo.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

15. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το Οgdoo.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Επίσης το Οgdoo.gr διατηρεί το δικαίωμα να αδρανοποιεί προσωρινά ή/και οριστικά λογαριασμούς χρηστών που παραμένουν ανενεργοί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, να διαγράφει οριστικά όλο το περιεχόμενο που οι χρήστες των λογαριασμών αυτών έχουν αναρτήσει σε οποιαδήποτε υπηρεσία του, καθώς επίσης και να διαγράφει το περιεχόμενο που έχουν αναρτήσει άλλοι χρήστες στις υπηρεσίες προσωπικού χαρακτήρα που έχουν δημιουργήσει οι χρήστες των εν λόγω λογαριασμών (π.χ. e-mail, συζητήσεις κλπ).

16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους παραπάνω όρους χρήσης χωρίς ειδοποίηση των χρηστών, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνονται με τακτική επίσκεψή τους στο δικτυακό τόπο και ειδικότερα στο πεδίο «ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ» για κάθε αλλαγή ή τυχόν τροποποίησή τους.

17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Οgdoo.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Οgdoo.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση της οιαδήποτε διαφοράς προκύψει από την μη τήρηση των ανωτέρω Όρων Χρήσης ορίζονται αυτά των Αθηνών.

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!

ates