Σάν Σήμερα
Γεννήθηκε ο γελοιογράφος και στιχουργός Γιάννης Λογοθέτης (1939)
Γεννήθηκε ο γελοιογράφος και στιχουργός Γιάννης Λογοθέτης (1939)
GIANNHS LOGOTHETHS
Με πολλά «σο­βα­ρά» τρα­γού­δια στο ε­νερ­γη­τι­κό του: Αν μ’ α­γα­πάς φί­λα σταυρό, Τι να πού­με τι, Πά­ρε τον η­λε­κτρι­κό, Ά­σπρα, κόκ­κι­να, κί­τρι­να, μπλε κ.ά.

Ταυτί­στη­κε ό­μως με το χιου­μο­ρι­στι­κό τρα­γού­δι μέ­σω του ο­ποί­ου κα­θιε­ρώ­θη­κε. Με τον Θέ­μη Αν­δρε­ά­δη δη­μιούρ­γη­σε έ­να δί­δυ­μο που κέρ­δι­σε τις ε­ντυ­πώ­σεις ως κά­τι α­συ­νή­θι­στο και δια­φο­ρε­τι­κό. Α­κό­μα και σή­με­ρα α­κού­γο­νται κομ­μά­τια α­πό αυ­τή τη συ­νερ­γα­σί­α τους, ε­νώ πα­ρα­τη­ρού­με ό­τι μέ­σα στη γρα­φι­κό­τη­τα και το «χα­βα­λέ» κρύ­βε­ται και ... «ου­σί­α». Από τα τελευταία του τραγούδια που ακούστηκαν πολύ Το καλύτερο μπεγλέρι σε μουσική Πέτρου Βαγιόπουλου με τον Γιώργο Μαργαρίτη.

Πίσω

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!

ates