Σάν Σήμερα
Γεννήθηκε ο Πασχάλης Τερζής (1949)
Γεννήθηκε ο Πασχάλης Τερζής (1949)
PASXALHS TERZHS
Κο­ρυ­φαί­ος και σύγ­χρο­νος λα­ϊ­κός ερμηνευτής από τους λί­γους που α­ντα­γω­νί­ζε­ται με α­ξιώ­σεις το «χρυ­σό» παρελθόν του εί­δους

στεκό­με­νος ι­σά­ξια, χω­ρίς βε­ντε­τι­σμούς και στα­ρι­λί­κια, α­πέ­να­ντι σε τραγου­δι­στές «το­τέμ» ό­πως οι Κα­ζα­ντζί­δης, Αγ­γε­λό­που­λος, Περ­πι­νιά­δης. Ή­δη α­πό τα χρό­νια του ‘70 που ξε­κί­νη­σε την πο­ρεί­α του, προ­κά­λε­σε αί­σθη­ση στα νυχτε­ρι­νά μα­γα­ζιά της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Το ίδιο συνέβη και με το ντεμπούτο του στην δισκογραφία το 1982, όταν τραγούδησε συνθέσεις του Χρήστου Νικολόπουλου. Η γε­νι­κή κα­τα­ξί­ω­ση ό­μως ήρ­θε προς τα τέλη της δε­κ­α­ε­τί­ας του ‘90.

Πίσω

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!

ates