Σάν Σήμερα
Γεννήθηκε ο Στέλιος Διονυσίου (1974)
Γεννήθηκε ο Στέλιος Διονυσίου (1974)
STELIOS DIONYSIOY
Με πα­τή­μα­τα στα χνά­ρια του Στρά­του και δι­σκο­γρα­φι­κές συνερ­γα­σί­ες με τους Μά­ριο Τό­κα, Θα­νά­ση Πο­λυ­καν­δριώ­τη, Σταύρο Ξαρχάκο, Αλέκο Χρυσοβέργη.

Α­πό τα α­γα­πη­μέ­να του «πα­τρι­κά» τρα­γού­δια, κα­θώς και του ί­διου του Στρά­του, Το μπου­ζού­κι του Νικόλα, των Νίκου Κα­ρα­νι­κό­λα και Βούλας Γκί­κα.

Πίσω

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!

ates