Σάν Σήμερα
Γεννήθηκε ο Μανώλης Καραντίνης (1966)
Γεννήθηκε ο Μανώλης Καραντίνης (1966)
MANOLHS KARANTINHS
Δε­ξιο­τέ­χνης του μπου­ζου­κιού, από τους κο­ρυ­φαί­ους ορ­γα­νο­παί­κτες της νέ­ας γε­νιάς, με εκ­πλη­κτι­κές συ­νερ­γα­σί­ες και αναρρίθμητες συμ­με­το­χές.

Πριν από λίγα χρόνια πέ­ρα­σε με ε­ξί­σου λαμπρά α­πο­τε­λέ­σμα­τα και στον το­μέ­α της ε­νορ­χή­στρω­σης, υ­πο­γρά­φο­ντας την επι­μέ­λεια των ε­πα­νε­κτε­λέ­σε­ων του Γε­ρά­σι­μου Ανδρε­ά­του, σε τρα­γού­δια του Ά­κη Πά­νου, ενώ έχει και μια διακριτική παρουσία ως συνθέτης. Διατέλεσε μα­θη­τής της σχολής του Θόδωρου Δερ­βε­νιώ­τη.

Πίσω

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!

ates