Σάν Σήμερα
Γεννήθηκε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη (1954)
Γεννήθηκε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη (1954)
PROTOPSALTH
Άλ­κηστις Σε­βα­στή Ατ­τι­κιου­ζέλ το πραγματικό ονοματεπώνυμό της. Ζει στην Αθήνα από 6 ετών, ενώ γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.


Μπήκε στη δισκογραφία το 1975 συμμετέχοντας στην Τετραλογία σε μουσική του Δήμου Μούτση και ποίηση των Ρίτσου, Σεφέρη, Καβάφη, Καρυωτάκη. Με Α­πλά Τρα­γού­δια πρω­τόστειλε Γράμ­μα­τα στον Μα­κρυ­γιάν­νη, ε­νώ οι Προ­σα­να­το­λι­σμοί και η Έ­ξοδος Κιν­δύ­νου υ­πέ­δειξαν τα Κυ­κλο­φο­ρώ κι Ο­πλο­φο­ρώ και Πα­ρα­δέ­χτη­κα ως Δι­καί­ω­μα για Αν­θρώ­πων Έρ­γα. Σαν Η­φαί­στειο που Ξυ­πνά, οι Υδρό­γειες Σφαί­ρες της πε­ρι­τρι­γυ­ρί­ζουν το μου­σι­κό σή­μα των Κρα­ου­νά­κη και Α­ντύπα με κε­ντρι­κό ά­ξο­να το λό­γο της Νικολακο­πού­λου και όχι μόνο. Τελευταίος προσωπικός της δίσκος είναι το Θέα Παραδείσου, που κυκλοφόρησε το 2014 σε μουσική Νίκου Αντύπα.

Πίσω

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!