Σάν Σήμερα
Έφυγε ο Σπύ­ρος Λιό­σης (2005)
Έφυγε ο Σπύ­ρος Λιό­σης (2005)
SPYROS LIOSHS
Δε­ξιο­τέχ­νης του μπουζουκιού που μπή­κε α­πό μι­κρός στη δι­σκο­γρα­φί­α.

Μαζί με τον Α­ντώ­νη Κατινά­ρη απο­τέ­λε­σαν έ­να απ’ τα πιο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ζευ­γάρια μπουζουξήδων στο πάλκο και στη δι­σκο­γρα­φί­α, συ­νο­δεύ­ο­ντας, με­τα­ξύ άλ­λων, τον Πάνο Γα­βα­λά στα πρώ­τα χρό­νια του ‘60, τό­τε που α­πο­γειω­νό­ταν η φή­μη και η δη­μο­τι­κό­τη­τά του. Α­πό τα πιο φη­μι­σμέ­να παι­ξί­μα­τά του που αποτυπώθηκαν δι­σκο­γρα­φι­κά εί­ναι Ο τρελός (Ασ’ τον τρελ­ό στην τρέλ­α του) τον Ά­κη Πά­νου εν έ­τει 1977. Ο Λιόσης στα νεότερα χρόνια υπήρξε μέλος του συγκροτήματος μπουζουκιών «Τρίχορδο».

Πίσω

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!