Σάν Σήμερα
Γεννήθηκε ο Θέμης Αδαμαντίδης (1957)
Γεννήθηκε ο Θέμης Αδαμαντίδης (1957)
ADAMANTIDHS
Α­πό μι­κρό παι­δί στο χώ­ρο του τρα­γου­διού, μπή­κε στη δι­σκο­γρα­φί­α με ποπ κα­τα­θέ­σεις, αλ­λά στη συνέχεια πέ­ρα­σε σε πιο λα­ϊ­κά μο­νο­πά­τια.

Στο ε­νερ­γη­τι­κό του έ­χει συνερ­γασί­ες με κα­τα­ξιω­μέ­νους δη­μιουρ­γούς (Τό­κας, Νι­κο­λό­που­λος, Χαψιάδης, Χρυσοβέργης, Γιατράς, Ιατρόπουλος, Μπουγάς, Αλιβιζάτος κ.ά.), αλλά στο σύ­νολό του το ρε­περ­τό­ριό του δεν εί­ναι α­ντά­ξιο των πλούσιων εκ­φρα­στι­κών του δυνατοτήτων. Παρ’ όλα αυτά έχει κερδίσει την αγάπη, αναγνώριση και εκτίμηση του κοινού.

Πίσω

Το τραγούδι αλλιώς, στο email σας!

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα στο χώρο της καλής μουσικής!